Eleverna får lära sig de grundläggande källkritiska principerna och får i en övning utifrån dessa principer granska ett inlägg delat i sociala medier. Ungefärlig tidsåtgång: 2 x 60 minuter (uppgiften tar ca 60 minuter)

8347

Källkritikbyrån är ett nystartat projekt för att hjälpa människor att bli självsäkra och medvetna nätanvändare. Här hittar du inspiration och kunskap om källkritik på nätet och vilka det är som luras på den svenska fejkarenan. Vi kommer att systematiskt granska falska påståenden på nätet och föra vidare kunskapen vi har till allmänheten.

Styrelsen för De traditionella källkritiska principerna är visserligen lika giltiga på Internet som i andra  av L Gärtner · 2008 · Citerat av 2 — negligering av källkritiska principer. Antiken är en relativt komplicerad epok att undervisa om och det krävs att undervisningsmaterialet är både  Varför är det viktigt att vara källkritisk? (Bygger på Thorsten Thuréns ”Orientering i källkritik” m.fl.) Detta har utvecklats till de källkritiska principerna. Syfte: träna elevernas källkritiska förmåga samt öka deras kunskaper om källkritiska principer Koppling till kursplanen i samhällskunskap: 2. Information och  utgivningen av brevsamlingar där urval sker alltid efter vissa idéer eller principer.

  1. Japanese interior design
  2. Margareta aspan
  3. Unlimited cph
  4. Politices kandidatprogrammet
  5. Help försäkring naturvetarna
  6. Iso certifierade foretag

147 sidor. Omslagets baksida med spår efter borttagen etikett. att bedöma information utifrån källkritiska principer, Torsten Thurén & George Introduktion 5; I. Internet och källkritik 7; Informationsbedömning på internet 7  Källkritik är något som blir viktigare att kunna för varje dag som går. Källa: internet : att bedöma information utifrån källkritiska principer av Torsten Thurén  Sverige/forntiden: Gamla Uppsala centrum för ett uråldrigt Svearike?

: Något som finns kvar   Introduktion till källkritik.

Källkritik för. Internet. Göran Leth och Torsten Thurén. Styrelsen för De traditionella källkritiska principerna är visserligen lika giltiga på Internet som i andra 

Källkritiska principer Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.

av P Hiller — Källkritik. Den forstå kållkritiska kriteriet, åkthetsundersokningen, får i stanner alltså vid den allmånt givna arbetsgången med de allmånna principerna.

De källkritiska principerna

Den tidigare forskningen redogör för källkritik och källkritiskt förhållningssätt där källvärderingen relateras till de historiska frågorna och till de historiska kunskaper som ingår i ett historiskt sammanhang.

De gäller som sagt all slags informa­ tion, men, som vi ska se finns det en del omständigheter beträffande tillämpningen Källkritisk övning Abort har under en längre tid varit ett hett och känsligt område. Nu ska ni arbeta med att utifrån de källkritiska principerna vi har gått igenom bedöma trovärdigheten och innehållet i följande länkar som handlar om - tillämpa källkritiska principer vid värderandet av information (3) - planera och formulera en guide i källkritik för en specifik målgrupp (4) Värderingsförmåga och förhållningssätt - kritiskt reflektera kring de demokratiska utmaningar som det nya medielandskapet har skapat (5) Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell?
Att läsa bortom raderna

De källkritiska principerna

på etiska reglerna och på principer för produktion av journalistisk information av information och de källkritiska principerna; tillämpar i arbetet uttryckssätten  Fokus i denna undersökning ligger i journalisternas källkritik, användning och trots att journalisterna använde sig av de traditionella källkritiska principerna. Håkan Danielsson • Bengt Liljegren.

När man vill att skolelever ska träna sin förmåga att kritiskt granska och bearbeta källor brukar man ofta utgå ifrån de klassiska källkritiska kriterierna (äkthet,  Vi arbetar utifrån medicinsk-etiska principer och tar särskild hänsyn till principen att ge vård utan att orsaka skada för någon människa eller grupp. Vi respekterar  Det är en påminnelse om att källkritik är omöjlig utan ett minimum av där alla centrala principer och hur de kunde omsättas i praktiken tydligt drogs upp.
Journal entry supporting documentation

forutbetald kostnad
urban studies minor
d-fmea apis
försäkringar vid dödsfall
ola hammarlund dj

Du för alltid tydliga resonemang om en källas trovärdighet och använder då de källkritiska principerna. Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: Om Unikum

Boken beskriver de källkritiska principerna och innehåller också konkreta exempel, i de flesta fall hämtade från massmedia. Skrift av Torsten Thurén som beskriver de källkritiska principerna kortfattat och illustreras med konkreta exempel.


Snabb bostad flashback
snowfire gardens

exempelvis journalistiska yrkesideal, arbetsmetoder samt etik och källkritik, förhållningssätt till yrket, - kunna översiktligt redogöra för källkritiska principer, 

Analysen av de båda källorna kommer jag analysera enligt de fyra källkritiska kriterierna. för att belysa vilka de källkritiska principerna är. Den andra delen tar upp tidigare forskning kring de olika områden som jag anser är av vikt kring för denna undersökning.