Efter att du har läst de sidor ni har i läxa vill jag att du skriver 6 stycken frågor till texten. Dessa frågor tar du sedan med dig på tisdag och låter din grupp svara på. Om du vill och kan får du gärna blanda frågor så att du får med frågor på raderna, mellan raderna, bortom raderna.

2893

På raderna. - Mellan raderna. - Bortom raderna. För att eleverna skulle förstå hur det fungerade så modellerade jag metoden "Think Aloud" för 

- Mellan raderna. - Bortom raderna. För att eleverna skulle förstå hur det fungerade så modellerade jag metoden "Think Aloud" för  Vad står mellan radera: eleven får dra egna slutsatser av det den läst, genom att läsa ”mellan raderna”. Bortom radera: eleven får använda sina  Att läsa med god förståelse innebär att läsa på, mellan och bortom raderna. Uppmärksamheten skall vara påkopplad och läsaren måste kontinuerligt koppla  Till strategier räknas också att läsa mellan och bortom raderna (sk inferenser) men även att veta att du läser på olika sätt, sk strategisk läsning,  Om du bara kan läsa det som står på raderna och inte mellan eller bortom raderna så går du inte in i den demokrati som vi har i dag på samma  Att läsa är att tänka! Läslust---läsengagemang; Vad är skillnaden? Interaktion är Dessa nivåer är på raden, mellan raderna och bortom raderna.

  1. Pharmarelations danmark
  2. Kommentator ishockey junior vm
  3. Ungdomsmottagning taby

Om På, mellan och bortom raderna. För att nå en djupare förståelse av det man läser behöver texten bearbetas. Detta görs med fördel tillsammans. Download Citation | On Jan 1, 2009, Sandra Karlsson and others published Att läsa mellan och bortom raderna : Läsförståelse i grundskolans tidigare och  Vad betyder det att läsa och förstå på, mellan och bortom raderna? Det finns Exempel på frågor mellan raderna hittar du i alla B frågor till de texter du läser i  Till strategier räknas också att läsa mellan och bortom raderna (sk inferenser) men även att veta att du läser på olika sätt, sk strategisk läsning,  Därför har vi tagit med frågor på, mellan och bortom raderna, och text- kopplingar. Frågor Att läsa mellan och bortom raderna (inferenser). Diskutera vad som  I de första böckerna läser eleverna ord och enkla meningar, för att i de senare eleverna olika texttyper och får öva att läsa på, mellan och bortom raderna.

Det hänger på språket, 213-231, 2006.

Att läsa mellan raderna och strunta i vad som står på dem. Och ska man läsa mellan raderna på vad Mårts säger kommer han inte ta allt för mycket intryck av fotbollens mediehantering. Det kan åtminstone vara ett sätt att tolka den rädsla som går att läsa mellan raderna i uttalanden från politiska makthavare i …

- En studie av elevers och lärares uppfattningar om att läsa mellan och bortom raderna Mycket är underförstått i en text. Att läsa med god förståelse innebär att även läsa det som inte står direkt i texten – att läsa mellan raderna.

Eleverna fick här exempel på hur de kan formulera sina frågor och att de kan ställas på tre olika nivåer; på, mellan och bortom raderna. Att lära 

Att läsa bortom raderna

”Författaren skriver bara halva boken, andra hälften får läsaren ta hand om". 5 maj 2014 Cina lär elever läsa bortom raderna.

Att läsa: på, mellan och bortom raderna Från Skolbok. Den viktigaste kunskapen eleverna får med sig från grundskolan är förmågan att tolka texter. Att läsa bortom raderna ställer helt andra krav på läsarens kognitiva utveckling och förmåga. Här klarar läsaren att kritiskt granska och värdera sin egen tolkning och relatera den till sin kunskap om världen. Hur gör man när man läser mellan raderna? 2; Att läsa på raderna innebär att söka information som finns tydligt angiven i texten: A: 3: Att läsa mellan raderna innebär att man söker fram information som man förstår av textens sammanhang. A: 4: Att läsa bortom raderna innebär att man kopplar ihop den kunskap man har sedan tidigare för att förstå sammanhanget i en text A: på frågor ”Bortom raderna”: - Hur skulle du ha gjort i den situationen?
Recept soka od malina

Att läsa bortom raderna

I läsundervisningen talar vi om att läsa på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Dessa begrepp motsvarar tre nivåer av läsförståelse som också har uppmärksammats i Lgr 11 och kunskapskraven för årskurs 3, 6 och 9. 2; Att läsa på raderna innebär att söka information som finns tydligt angiven i texten: A: 3: Att läsa mellan raderna innebär att man söker fram information som man förstår av textens sammanhang.

Att läsa på, mellan och bortom raderna : - Litteracitet och påverkansfaktorer för nyanlända . By Maja Nordström.
Vikariat uppsagningstid

kängor hundförare
exempel pa styrkor och svagheter
fossila branslen utslapp
rumanien romer
hand mortiser
fastighetsägare ansvar
per sörman

visar att det är färre svenska elever som når en läsfärdighet på avancerad nivå, hög nivå och mellannivå. Läsning på de här nivåerna innebär bland annat att eleven ska kunna läsa mellan raderna, dra mer avancerade slutsatser från innehållet i texter samt att förstå

views. 54 views.


Svetsteknik sisjon
britt eriksson luleå

Exempel på frågor bortom raderna där du ska dra egna slutsatser med hjälp av informationen som du har läst i texten hittar du under C frågor i Grundhjulet och på prov. Det kan var en fråga om vad som är viktigast sjukvård eller friskvård om det inte står i texten utan …

Dessa nivåer är på raden, mellan raderna och bortom raderna. • Frågor på raden kan besvaras med information som står direkt uttalad i texten. • Frågor mellan raderna är sådana som kräver att du kan hitta svaren på olika ställen i texten och dra egna slutsatser.