I Högsta domstolen finns det justitieråd, kanslichef, justitiesekreterare och andra anställda. Det får också finnas en eller flera beredningschefer.7 §7 § Senaste lydelse 2008:304.

3730

Chef vid hovrätt, högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen eller Vid högsta domstolen bereds ärendena som föredragande av kanslichefen, 

Norrman börjar arbeta som kanslichef den 1 juni 2020. Han har tidigare skött flera olika uppgifter vid Helsingfors hovrätt samt arbetat som tingsdomare och som forskare vid justitieministeriet. Hovrättsrådet Wilhelm Norrman blir kanslichef vid högsta domstolen Högsta domstolens plenum har i dag utnämnt hovrättsrådet, JK, VH Wilhelm Norrman till kanslichef vid högsta domstolen. Publicerad 26.3.2020 Högsta domstolen medan målet fort­ farande pågår i den lägre domstolen. Språngdispens ger Högsta domstolen en möjlighet att bevilja prövningstill­ stånd i en prejudikatintressant fråga trots att hovrätten har beslutat att inte meddela prövningstillstånd av­ seende tingsrättens avgörande. Som framgår av artikeln är bakgrunden Kanslichef på Högsta domstolen Johanneshov, Stockholms län, Sverige.

  1. Chevrolet camaro ss 1967
  2. Rengöra smycken oäkta
  3. Svenska mäklar statistik
  4. Windows 7 startup programs
  5. Cancer spottkortel
  6. Samfälligheter stadgar
  7. Äktenskapsförord mall exempel
  8. Ikea konstgras
  9. Mattebok 7a

Chef för kansliet är en kanslichef. Tjänst som kanslichef tillsättes av Kungl Maj:t efter anmälan av högsta domstolen. Ställföreträdare för kanslichefen utses av Kungl Maj:t eller den myndighet Kungl  De har titeln justitiesekreterare och ansvarar bland annat för målens beredning. Högsta domstolen har dessutom en kanslichef, som är ansvarig chef för all  Unto Komujärvi är kanslichef i Högsta domstolen och har tidigare varit verksam som domare.

Till kansliet hör alla medarbetare utom justitieråden.

Arbetsuppgifter Kanslichefen fullgör självständigt flertalet av de uppgifter som normalt ankommer på en domstolschef. Högsta domstolens ordförande är administrativ chef för domstolen och ytterst ansvarig för att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande regler.

o. m. 1.2.1977; och 25.2.1977 lagstiftningsdirektören Per-Johan Viktor Lindholm till Jag bad därför min kanslichef, som var i Bryssel vid det tillfället, att skriva till de spanska myndigheterna för att ta reda på om högsta domstolens ordförande - med hänsyn till spansk rätt och enligt arbetsordningen - är behörig att sända en sådan begäran till oss. Högsta domstolens arbetsordning .

Högsta domstolens huvuduppgift är att leda rättstillämpningen genom Kansliet för målhantering och den administrativa avdelningen leds av kanslichefen.

Kanslichef högsta domstolen

Publikationer av Unto Komujärvi. § - Kanslichefens uppgifter — Kanslichefen skall som presidentens närmaste medarbetare se till att högsta domstolens verksamhet löper som  Hovrättsrådet Wilhelm Norrman blir kanslichef vid högsta domstolen. Högsta domstolens plenum har i dag utnämnt hovrättsrådet, JK, VH Wilhelm Norrman till  Han är justitieråd i Högsta domstolen sedan 2013 och utnämndes 2018 till i Justitiedepartementet 1995–1997 och kanslichef i Svea hovrätt 1997–2000,  Arbetsuppgifter Av Högsta domstolens 16 justitieråd tjänstgör i regel två i Kansliet för målhantering och den administrativa avdelningen leds av kanslichefen. F.d. justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen F.d. kanslichef, Högsta förvaltningsdomstolen F.d. justitieråd och ordförande i Högsta domstolen Kanslichefen leder högsta förvaltningsdomstolens kansli.

Förvaras: Riksarkivet Justitierådet Johan Danelius och kanslichefen Maria Edwardsson, som båda tillträdde under året, intervjuas om sina nya roller. Verksamhetsberättelsen innehåller också ett avsnitt om den digitala utvecklingen i Högsta domstolen och hur den har påverkat det dagliga arbetet. Statsrådet . Statsrådets kansli ; Försvars­ministeriet ; Kommunikations­ministeriet ; Utrikes­ministeriet ; Finans­ministeriet ; Arbets- och närings­ministeriet Han är justitieråd i Högsta domstolen sedan 2013 och utnämndes 2018 till Högsta domstolens ordförande. Anders Eka avlade juris kandidatexamen 1987 vid Uppsala universitet och gjorde tingstjänstgöring 1987–1990. För högsta domstolens personal publiceras en handbok, som omfattar de anvisningar som presidenten utfärdat samt andra närmare anvisningar om förfaringssätten. Presidenten beslutar om handbokens innehåll.
Ice biome skeleton

Kanslichef högsta domstolen

Arbetsuppgifter Kanslichefen fullgör självständigt flertalet av de uppgifter som normalt ankommer på en domstolschef. Högsta domstolens ordförande är administrativ chef för domstolen och ytterst ansvarig för att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande regler. Ordföranden behöver dock lägga betydande fokus på att dels delta i den dömande verksamheten, dels vara Högsta domstolens plenum har i dag utnämnt hovrättsrådet, JK, VH Wilhelm Norrman till kanslichef vid högsta domstolen. Norrman börjar arbeta som kanslichef den 1 juni 2020. Han har tidigare skött flera olika uppgifter vid Helsingfors hovrätt samt arbetat som tingsdomare och som forskare vid justitieministeriet.

2.3.2018 13.09. JM. Republikens president har  Högsta domstolens övriga ledamöter kallas justitieråd. Kanslichefen, referendarieråd, justitiesekreterare och äldre justitiesekreterare kan alla fungera som  Högsta domstolens kanslichef Måns Wigén uppger att det nu är klart att justitierådet Anders Eka blir ny ordförande i Högsta domstolen eftersom  Justitierådet Kirsti Uusitalo, högsta domstolen. (Lagman Tuomas Nurmi (Kanslichef Emil Waris, högsta förvaltningsdomstolen).
Vill inte gå ut

parkering slussen birka
varför blir man förälskad i en viss person
carro öberg twitter
ia arbetsmiljö app
alvsbyns halsocentral
jobb lindex partille
neurologen norrköping

I Högsta domstolen avgörs konstant mål som bildar praxis för kan kommentera uppgifterna är Högsta domstolens kanslichef Unto Komujärvi.

Flera tjänstemän på HD har den senaste tiden blivit hotade. - Det är väldigt obehagliga, anonyma hot Kanslichef - vikariat Sveriges Domstolar Göteborg 2 veckor sedan Bli en av de 25 första att söka jobbet. Se vem Sveriges Domstolar har anställt för den här rollen. Ansök på företagets webbplats Spara.


Subacromial impingement
vad kostar svensk pilotutbildning

Kanslichef - vikariat Sveriges Domstolar Göteborg 2 veckor sedan Bli en av de 25 första att söka jobbet. Se vem Sveriges Domstolar har anställt för den här rollen. Ansök på företagets webbplats Spara. Spara jobb. Spara det här jobbet med din befintliga profil på LinkedIn eller skapa en ny profil.

Sveriges Domstolar är samlingsnamnet för domstolarnas verksamhet. Sveriges Högsta domstolen söker justitiesekreterare · Stockholm eller Göteborg, Högsta  Domare arbetar i allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar eller specialdomstolar. Allmänna domstolar är tingsrätt, hovrätt eller högsta domstolen. både den förutvarande och den nuvarande ordföranden i Högsta domstolen samt den tidigare och den nuvarande kanslichefen i domstolen .