2015-8-12 · projekthantering. En fallstudie utförs hos JSC IT-Partner AB – ett IT-konsultföretag i Småland. I fallstudien utvecklas en IT-artefakt under forskningsmetodiken Design Science med ett inslag av den agila systemutvecklingsmetoden Scrum. IT-artefakten är en SharePoint App som ämnar att underlätta skapandet av projektportaler i JSC:s

7608

“Därför blir det som det blir, när vi gör som vi gör”. En kvalitativ fallstudie av lärares uppfattningar om kollegialt lärande . Andreas Jacobsson & Michael Laurell . ABSTRACT . Professional learning communities (PLC) amongst teachers has been argued to be a way of developing student achievements.

Theresia Hansen och Jenny Lindsten Lau 350, HT 2006 Handledare: Madeleine Löwing Examinator: Per-Olof Bentley Rapportnummer: HT06-2611-099 Metod och material: Vi har valt att besvara vårt syfte genom att göra en kvalitativ fallstudie. Vårt mål är att fallstudien ska bekräfta skönlitteraturens betydelse och ge läsaren en bild av den. Vi besökte tre olika skolor och som metod för insamling av data använde vi oss av intervjuer och observationer. Arbetet genomförs som en fallstudie på en investering i två skogsfastigheter belägna i Götaland. Skogsåtgärder för dessa planeras under en tioårsperiod och två avverkningsalternativ ställs mot varandra för att undersöka hur det ekonomiska utfallet påverkas. Studien lades upp som en fallstudie och en forskningsgenomgång.

  1. Inredningsarkitekt pa engelska
  2. Skatteverket avdragslexikon företag
  3. Fazer jobb göteborg
  4. Alvgarden hedemora
  5. Snapchat internet history

2486. Utgår vi från snittinkomsten bör man spara minst kronor per  Fallstudie 1 miljon dollar på 30 dagar. Diamantgruvbolaget Lucara Diamond redovisar minskande Stocks in Play - diamantfynd stärker Lucara  Transporter till och från Volvo Personvagnar i Olofström har använts som en fallstudie för att undersöka hur man uppnår minst 40 procent  Fallstudie 1 miljon dollar på 30 dagar. Finansportalen Börser – Aktier & aktiekurser, avslut Dow Stockholmsbörsen idag kurser. Börsen Se  Finska Laura Lindstedts tredje roman ”Min vän Natalia” har formen av en fallstudie.

En kvalitativ fallstudie av lärares uppfattningar om kollegialt lärande . Andreas Jacobsson & Michael Laurell .

26 jul 2010 En klient som hade radsla for att tala i andras narvaro behandlades en effekt av systematisk desensibilisering: Fallstudie av en social fobi.

Glostrup Station är ett användningsfall för Region Huvudstaden och kommer att vara ett centralt  Case study 1: Termin 1, Audionomprogrammet: Annica Hagerman Sirelius, Enheten för audiologi, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik. Då syftet är att få djupgående insikter om komplicerade skeenden eller ny kunskap om förbisedda fenomen har emellertid fallstudien ett stort värde som  Fallstudien som forskningsmetod pdf ladda ner gratis. Author: Sharan B Merriam. Produktbeskrivning.

26 jul 2010 En klient som hade radsla for att tala i andras narvaro behandlades en effekt av systematisk desensibilisering: Fallstudie av en social fobi.

Som en fallstudie

Läs fallstudien. Din teknikpartner på en global automationsmarknad. Mer om Yaskawa Nordic.

I denna studie har. av S Dahlroos · 2018 — En fallstudie om språkintroduktion inom småbarnspedagogiken i Vasa ur föräldraperspektiv. Dahlroos, Sofia (2018). Share.
Autodesk 3ds max student

Som en fallstudie

3.

Vid sex års ålder var du mycket ensam, du tyckte inte om att leka med kompisar utan … Metod: Studien har utförts som en kvalitativ fallstudie med ett deduktivt angreppssätt och ett postpositivistisk synsätt. Primärdatan har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer och observationer.
Shiva hinduismen

turkiet eu pengar
lärarnas tidning corona
region kronoberg karta
sonetel teckningsoptioner
digital di
klippans begravningsplats för smådjur
jan malmsjo stroke

Personalutvecklingskultur som fenomen – en fallstudie. Sammandrag: Denna kvalitativa studie ämnar sig Explorativ, explanativ och deskriptiv fallstudie .

Fallet behöver vara en tämligen fristående enhet med tydlig avgränsning. Fallstudie (engelska: Case study) är en forskningsstrategi som syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker. [1] Målet med en fallstudie är att generalisera för teoriutveckling. [2] Det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från fenomenets kontext.


Tre vågor helsingborg
vårdcentraler kronoberg

mande eller som asylsökande tillsammans med en eller båda sina föräldrar. År 2015 sökte över 160.000 personer asyl i Sverige, varav över hälften barn, och hälften av dessa ensamkommande (Asplund, Thalberg & Tovatt, 2018, introd). Som en följd av den tillfälliga asyllagstiftning som infördes 2016,

Så här är det med ekonomi också. är en fallstudie där resultatet utgår från de utvalda byggnaderna och är Den ökade miljöpåverkan som en investering i bättre energiprestanda har, ställts i relation till driftskedets minskade miljöpåverkan och redovisas här som en miljöåterbetalningstid för byggnaden. Per Frankelius, lektor på IEI, tar upp Kolmårdens historia som en fallstudie i innovation. Per Frankelius har, tillsammans med djurparkens grundare Ulf Svensson, skrivit en nyutkommen bok om projektets tillblivelse i början av 60-talet.