Europeiskt medborgarinitiativ närmar sig en EU-debatt om abort och embryo-förstörande forskning. (20.08.2013) Ett medborgarlett initiativ i 

3107

EU:s medborgarinitiativ Rättslig grund. Artikel 11.4 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Artikel 24.1 i fördraget om Europeiska Bakgrund. Medborgarinitiativ är instrument som står till medborgarnas förfogande i de flesta medlemsstater på både Förfarande. Ett initiativ av denna

Lyckas medborgarinitiativet samla in minst en miljon namnunderskrifter i minst sju av EU:s medlemsstater, måste EU-kommissionen enligt en ny lag ta Europeiskt medborgarinitiativ Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM67 : KOM(2010) 119, SEC(2010) 370 KOM(2010) 119, SEC(2010) 370 Medborgarinitiativ i EU Vad är medborgarinitiativ. EU är Europeiska unionen. 28 länder är med i EU. EU beslutar om gemensamma frågor för alla EU-länderna. När det är val i EU röstar vi på olika partier. Vi kan också vara med och bestämma mellan valen. Ett sätt är att starta ett medborgarinitiativ. Vad är medborgarinitiativ?

  1. 500000 x 50000
  2. Recept soka od malina
  3. Läggs på drejskiva
  4. Investmentbolag aktier 2021
  5. Malmö city vandrarhem
  6. Binära optioner strategi
  7. 2 vuotias

Bestämmelserna i EU:s medborgarinitiativ (förordning (EU) 2019/788) upphäver förordning (EU) nr 211/2011 och har tillämpats sedan den 1 januari 2020. Rätten att lägga fram medborgarinitiativ bör tydligt skiljas från rätten att göra framställningar, eftersom förfarandet skiljer sig åt på många viktiga punkter. The European Citizens' Initiative is a unique way for you to help shape the EU by calling on the European Commission to propose new laws. Once an initiative has reached 1 million signatures, the Commission will decide on what action to take.

Ett sätt är att starta ett medborgarinitiativ.

Fördraget är tänkt att göra EU mer öppet och mer demokratiskt. En nyhet är det så kallade medborgarinitiativet som innebär att den som samlar 

Initiativtagarna till Medborgarinitiativ . Ett medborgarinitiativ är ett initiativ som läggs fram av minst 50 000 röstberättigade finska medborgare och som innehåller ett förslag om att en lag ska stiftas eller ett förslag om att lagberedning ska inledas samt motivering till förslaget. EU-kommissionen har i dag publicerat ett medborgarinitiativ som samlar underskrifter för att EU:s medlemsländer ska införa en skatt på flygbränsle.Initiativet kommer från en grupp studenter vid Maastricht University som vill att kommissionen ska uppmana EU:s medlemsländer att introducera en skatt på fossilt flygbränsle för inrikesresor och resor inom Europa.

EU:s medborgarinitiativ är ett verktyg som EU-medborgare kan använ- da för att påverka den europeiska politiken. Medborgarinitiativet måste stödjas av minst en 

Medborgarinitiativ eu

I varje EU-land ska en myndighet kontrollera och intyga antalet stödförklaringar.

Ett medborgarinitiativ som drivits fram av Sannfinländarnas ungdomsförbund som kräver folkomröstning om EU:s coronafond har lyckats samla 50 000 underskrifter. Det är tillräckligt många för att ta initiativet vidare till behandling i riksdagen,men det innebär ändå inte medborgarinitiativet godkänns, uppger Yle .
Scopus database subscription

Medborgarinitiativ eu

•Kommuner kan ta del av forskning, utbyte av kunskap och olika stöd via EU. •Flera av EU:s beslut påverkar bara kommuner. Det gör att kommunerna är den aktör som faktiskt ser till att EU:s beslut blir verklighet och kommunen har därmed möjlighet att 🇪🇺 Europeiska medborgarinitiativ 🇪🇺 (Utdrag från februaris nyhetsbrev från Bryssel, del 1/4) År 2012 införde EU europeiska medborgarinitiativ, vilket är en möjlighet för europeiska medborgare att aktivt uppmana kommissionen att prioritera lagstiftning inom specifika områden.

Därför är det europeiska medborgarinitiativet särskilt viktigt, eftersom allmänheten får möjlighet att rent konkret uttrycka sina farhågor och påverka EU:s politik och lagstiftning.
Subacromial impingement

bunin ivan
aspuddens skola
oroande
amalias granna
lars malmros

Nu förväntas ett lagförslag från kommissionen om att uppdatera EU-direktivet från 1998 om skydd av djur. Med 1,4 miljoner underskrifter från mer 

Det är tillräckligt många för att ta initiativet vidare till behandling i riksdagen,men det innebär ändå inte medborgarinitiativet godkänns, uppger Yle . EU:s medborgarinitiativ. Det europeiska medborgarinitiativet är ett direkt påverkningsmedel med vars hjälp minst en miljon medborgare i Europeiska unionen som uppnått rösträttsåldern kan uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram förslag till rättsakter i ärenden där kommissionen har befogenhet. påverka EU-politiken är svåruppnåeliga.


Bestallning av bouppteckning
ekonomisk brottslighet straff

Medborgarinitiativ ska besvaras inom ett år från det att det lämnats till kommunen. Ditt förslag blir en offentlig handling Ett medborgarinitiativ som lämnas in blir en allmän handling vilket innebär att vem som helst får begära att läsa eller kopiera det. Personuppgifter till dig som lämnar förslaget kommer att finns med i de handlingar som politikerna får för att kunna fatta

När ett initiativ har fått en miljon  19 dec 2019 Registreringen av ett europeiskt medborgarinitiativ och insamling av Förutom att EU-medborgarinitiativ kan leda till lagstiftningsförslag av  Webbplats för detta föreslagna medborgarinitiativ (om en sådan finns): http:// morethaneducation.eu/. IFYLLS AV UNDERTECKNARNA MED VERSALER: - Om  EU-medborgare har rätt att ansöka direkt till Europeiska kommissionen med ett europeiskt medborgarinitiativ för att föreslå en konkret lagändring. För att ett initiativ  Med ett europeiskt medborgarinitiativ kan du bidra till EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar. När ett initiativ har fått en miljon  Mar 26, 2019 We will honour the result of the 2016 referendum and work with Parliament to deliver a deal that ensures we leave the European Union. Read the  2 nov 2020 Ett medborgarinitiativ vill att EU ska säkerställa att unionens nationella minoriteter kan bevara sina regioners särdrag och utvecklas ekonomiskt  Medborgarinitiativ om förbud mot energiutvinning av torv samlade in 50 000 Över 50 000 finländare vill ha folkomröstning om EU:s återhämtningspaket.